CENNIK

Regulamin

Szanowni Państwo,

aby wszyscy nasi Goście czuli się komfortowo, prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem, w celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień. Potwierdzenie przez Państwa rezerwacji pobytu w Siedlisku Lukne będzie oznaczało, że akceptujecie Państwo niniejsze postanowienia. Rażące nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować koniecznością opuszczenia kwatery, bez względu na uregulowanie płatności za cały pobyt.

1. Liczba noclegów określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którą Gość otrzymuje: e-mailem lub telefonicznie (SMS) po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości  50% wartości całego zamówienia. Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.
2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji nie dokonujemy zwrotu zadatku.
3. W przypadku braku wpłaty zadatku w terminie do 3 dni roboczych, (chyba, że strony ustalą inaczej) od zgłoszenia chęci rezerwacji, rezerwacja wstępna zostaje automatycznie anulowana.
4. Płatność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu podczas przekazywania kluczy i meldunku i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
5. Gospodarz wyznacza miejsce postoju pojazdu Gościa.
6. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach, jeżeli sytuacja na to pozwala jest możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu lub wyjazdu Państwa z obiektu.
7. Cisza nocna obowiązuje od 22 do 7 rano.
8. Zachowanie Gości korzystających z noclegu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.
9. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu w godz. od 10.00 do 22.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzami.
10. Nie można odstępować poddasza/domku, jak również przyjmować na nocleg innych osób bez uzgodnienia z gospodarzami.
11. Gość ponosi odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.

12. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania gospodarza o ewentualnych uszkodzeniach i brakach w zastanym obiekcie oraz szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość szkód wyrządzonych przez Gościa oraz koszty związane z ich usunięciem pokrywa Gość.
13. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości pozostawione bez opieki.
14. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować przy stawach, ognisku, grillu.
15. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane z tym bezpieczeństwo ppoż., nie można używać w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu.
16. Wychodząc z pokoju prosimy nie zostawiać otwartych okien.
17. Prosimy o niepalenie w pomieszczeniach i obiektach.
18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżających Gości odsyłamy na wskazany adres na koszt odbiorcy. W przypadku braku takiej dyspozycji pozostawione przedmioty przechowujemy przez okres 2 m-cy.
19. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, prosimy Gości o zgłaszanie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane.
20. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
21. Pobyt zwierząt jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzami.
22. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu pobytu przez Gości.

Siedlisko LUKNE

Woźnice 67

11-730 Mikołajki

telefony:

600 99 66 99  |  Iwona Zaręba

600 99 45 41  |   T. Piotr Zaręba

e-mail:

kontakt@siedliskowoznice.pl